× Om je beter te helpen, gebruiken we cookies.

Samen aardgasvrij

Samen overstappen op aardgasvrij wonen kan eenvoudig en betaalbaar.
Meer dan 65% van de woningen in Nederland zijn al geschikt.
Een kostbare verbouwing van je woning is niet nodig.

Check jouw huis

Wat is
Crowdheating?

Crowdheating (ook wel 'buurtwarmte' genoemd) is een alternatieve wijze om een buurt en woning duurzaam te verwarmen. Het uitgangspunt is het uitwisselen van warmte tussen buurtbewoners. Dit uitwisselen wordt gefaciliteerd middels een netwerk, een seizoensopslag en een online marktplaats. Crowdheating verloopt zonder energieleverancier, maar zorgt voor direct contact tussen consumenten, netwerkbeheerders en meerdere warmteproducenten. Crowdheating maakt geen gebruik van het aardgasnet, maar van state-of-the-art duurzame infra.

Hoe werkt
Crowdheating?

Crowdheating werkt als volgt: een groep buurtbewoners (kopers en huurders) wil zijn buurt energieneutraal én aardgasvrij maken, maar de benodigde infra ontbreekt. Om marktpartijen te verleiden het benodigde infra aan te leggen, melden buurtbewoners hun woning aan via crowdheating.com. Op deze manier kunnen warmteproducenten, zoals bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie, maar ook bedrijven én buurtbewoners zelf restwarmte aanbieden aan de buurt. De gemeente kan in samenwerking met gespecialiseerde marktpartijen de benodigde infra in de vorm van een dienst aanbieden aan een grote groep buurtbewoners. Op deze manier wordt de overstap naar aardgasvrij financieel aantrekkelijk en blijft er voldoende budget over voor het uitvoeren van individuele energiebesparende maatregelen. Uiteraard kunnen buurtbewoners zelf kiezen met welke leveranciers ze in zee gaan.De basis van een moderne duurzame warmte infrastructuur


Warmtebronnen
Seizoensopslag
Warmtenet
Wat doet
Crowdheating?

Crowdheating.com verzorgt bij de ontwikkeling van een collectieve warmtevoorziening de bemiddeling tussen de crowd (de buurt), de gemeente, energiecoöperaties, woningcorporaties en andere marktpartijen. De crowd kiest in overleg met de gemeente één warmtenetbeheerder. De warmtenetbeheerder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van het warmte distributienet. Crowdheating verzamelt alle informatie die nodig is voor de ontwikkeling van de warmtevoorzieing. Op basis daarvan ontvangt iedere deelnemende buurtbewoner zijn eigen maatregelenpakket waarmee ze de benodigde maatregelen kunnen laten uitvoeren door marktpartijen. Crowdheating selecteerd geschikt marktpartijen. Deze ontvangen geen informatie die te herleiden is tot een individueel huis of persoon. De aanbiedingen van leveranciers worden gepubliceerd op de online marktplaats. Op deze manier kiezen consumenten zélf met welke leveranciers en energieproducenten men in zee wil gaan. Snel, duidelijk en transparant!

Waarom
Crowdheating?

Het idee erachter is dat er het overstappen naar een aardgasvrij en energieneutraal huis eenvoudig en betaalbaar wordt. Investeringen in energiebesparende maatregelen moeten resulteren in lagere energielasten. En uiteraard moeten er aantrekkelijke financiële middelen beschikbaar worden gesteld aan bewoners, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of een duurzaamheidslening. In veel gevallen is een indivduele oplossing voor een aardgasvrije woningen financieel niet haalbaar. Een goede basis voor een betaalbare energietransitie is een duurzame lokale ‘infrastructuur’ of te wel een lokaal ‘netwerk’, dat het aardgasnet gaat vervangen. Het de taak van het ‘netwerk’ om vraag en aanbod van energie, warmte en/of koude, te balanceren. Omdat vraag en aanbod niet altijd gelijk lopen kan er een (seizoens)opslag aan het netwerk toegevoegd worden. Dit biedt jou als bewoner keuzevrijheid. Een aanpak vanuit de consument, of te wel ‘the crowd’ het Engelse woord voor de mensenmassa, biedt veel voordelen. Je kunt onafhankelijk van de warmtenetbeheerder zelf bepalen waar je energie koopt, door het inzetten van lokale ‘crowd’ campagnes is de buurt vanaf het begin betrokken bij het project, er ontstaat een directe relatie tussen bewoners, de gemeente, een energiecoöperatie, de woningcoöperatie en andere marktpartijen. Middels de Crowdheating aanpak hebben de bewoners de regie. En zo ontstaan mogelijkheden voor nieuwe diensten, zoals bijvoorbeeld het GRATIS koelen van je huis in de zomer. Met Crowdheating wordt de energietransitie betaalbaar én comfortabel.


Is een deelname vrijblijvend?

Deelname aan crowdheating.com is vrijblijvend voor consumenten. Hiervoor is het wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Pas hierna zullen marktpartijen een gepast aanbod kunnen doen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Voldoende geschikte huizen. Tijdens de aanmelding wordt gecontroleerd of jouw huis voldoet aan de bouwkundige eisen incl. verbeteringsvoorstellen;
  • Een minimaal aantal deelnemers. Denk hierbij aan minimaal 30% van de buurtbewoners;
  • Gemiddeld en gegarandeerd een lagere energierekening dan nu;
  • Er moeten voldoende aanbieders van warmte zijn, zodat er sprake is van een concurrerende energiemarkt.